Přihlásit se  \/ 
x
x

Atetóza, athetoidní forma dětské mozkové obrny, se vyskytuje vzácně, zhruba v 8 % případů všech DMO. Vzniká v důsledku poškození bazálních ganglií, což jsou shluky neuronů, které se nacházejí ve středním mozku.

Athetoidní forma DMO - výskyt

Atetóza spadá pod „dyskinezy“, neovladatelné pohyby končetin. Je však charakteristická kroutivými, hadovitými pohyby, které vznikají v důsledku nerovnoměrného svalového napětí – to je buďto příliš vysoké, nebo naopak nízké. Z tohoto důvodu postihuje atetóza také řeč, která je takto velmi ztížena. Zpravidla se jedná o řeč nesrozumitelnou, „huhňavou“, doprovázenou kroutivými pohyby nejen končetin, ale také obličejových svalů.

Predispozice samostatnosti u pacientů s athetoidní formou DMO

Přestože je schopnost chůze u většiny pacientů s atetózou zachována, není tím zdaleka vyřešena otázka její realizace. V důsledku nerovnoměrného svalového tonu a výskytu mimovolných pohybů je pacient s atetózou skoro vždy odkázán na pomoc druhé osoby, protože vzhledem k postižení tonu svalů rukou často nemůže využívat berle ani jiné kompenzační pomůcky.

Atetóza zasahuje jak hrubou, tak jemnou motoriku, a to v menší či větší míře, proto představuje překážku také v běžných úkonech, mezi něž patří také sebeosbluha při jídle, hygieně apod. Při nich je potřeba buďto částečné, nebo celkové asistence.
Mentální ani rozumové schopnosti nejsou přitom u pacientů s atetózou nijak zasaženy (jejich IQ je často nadprůměrné, cca 120 – 130).

Mimovolné pohyby se objevují v bdělém stavu téměř vždy, symptomatika mizí pouze ve spánku. Jejich výskyt se zvyšuje úměrně stresu či jinému psychickému vypětí. Zhruba čtvrtina pacientů s atetózou je postižena sluchovou vadou.

Léčba athetoidní formy DMO

Atetóza patří mezi ty formy DMO, v jejichž léčbě (a částečné prevenci) hraje zásadní roli rehabilitace. Šance úspěchu včasně zahájené terapie podle Vojty je u atetózy obdobná jako v případě lehčích a středních forem spastické diparézy. Vojtova terapie se přitom ukázala tím nejúčinnějším fyzioterapeutickým přístupem v léčbě DMO.

Pro nadprůměrně zachované mentální a rozumové dispozice pacienta s atetózou není v terapeutickém týmu nutná přítomnost speciálního pedagoga, významnou roli zde ovšem hraje logoped, který pracuje s těžkou poruchou řeči (dysartrií), jež představuje velkou komunikační překážku.

Míra deformit je mnohem nižší než u spastických forem DMO, na rozdíl od kterých se v případě atetózy téměř nevyskytuje ani luxace kyčlí. Proto není většinou třeba přistupovat k ortopedickému řešení sekundárních obtíží atetózy.

V případě atetózy není příliš častá medikace, neboť se zde epilepsie vyskytuje sporadicky. Je-li to nutné, lze však touto cestou řešit psychickou labilitu, která je u (dospívajících a dospělých) pacientů s atetózou častější než u pacientů s jinou formou DMO.

 Vstup do diskuze

Upozornění

Portál detska-mozkova-obrna.cz obsahuje autorské články specialistů, rozhovory s nimi a také články vzniklé kompilací z veřejně dostupných zdrojů. Tyto články, jakožto rady a názory v diskuzním fóru, v žádném případě nenahrazují konzultaci s lékařem, ani lékařskou péči. Všechny informace zde uvedené nejsou konkrétním návodem na léčbu a jsou pouze obecným informačním materiálem. Autoři článků ani provozovatel tohoto serveru nenesou odpovědnost za jakékoli nerespektování tohoto upozornění.
Přebírání obsahu je možné jen po písemném svolení provozovatele portálu, společnosti PHK MARKETING s.r.o.

dětská mozková obrna

Adresa:
PHK MARKETING s.r.o.
Sokolovská 81/55
186 00 Praha 8
IČ 04024214

email: info@gynweb.cz

Pomáháme Nadačnímu fondu APOLENA. Nadační fond APOLENA podporuje moderní operační léčbu žen, které trpí závažnými gynekologickými onemocněními, a to na největším českém gynekologicko-endoskopickém pracovišti v Praze "U Apolináře". Zdravá děloha = zdravé dítě.
Více na www.apolena.eu.