Přihlásit se  \/ 
x
x

Botulotoxin je protein – bílkovinný jed, který v přírodě v době své reprodukce produkuje bakterie clostridium botulinum. Tato bakterie produkuje botulotoxin v sedmi různých formách (A - G), a v případě DMO se užívá botulotoxinu A, který je však produktem firemní výroby a dostupný ve dvou formách - Dysport® nebo Botox®. V případě, že není účinný, lze v případě DMO použít botulotoxinu B.

Botulotoxin - historie aplikace v léčbě DMO

Poprvé botulotoxin aplikoval americký lékař, ortopedický chirurg Lewis Andrew Koman, v roce 1988. Tehdy podal několika ze 73 pacientů se spastickou formou DMO botulotoxin a jiným placebo, a sledoval jejich reakce. Účinnost botulotoxinu se přitom opakovaně projevila třikrát za sebou, a tak se jeho aplikace zařadila mezi účinné prostředky v řešení spasticity DMO.

Jak chemicky botulotoxin funguje?

Botulotoxin zabraňuje vylučování acetylcholinu, což je neurotransmiter – chemická látka, která umožňuje přenos vzruchů v centrálním nervovém systému. Mezi takto zprostředkované funkce patří i tonus, přesněji stah kosterního svalstva. Ten je u spastiků nadprůměrný, a proto se v některých případech přistupuje právě k aplikaci botulotoxinu.

Za jakých podmínek a jakou cestou se botulotoxin aplikuje

Botulotoxin může aplikovat pouze speciálně proškolený lékař – v ČR v případě DMO neurolog. Měl by však tak činit po poradě s ošetřujícím fyzioterapeutem (zejména!) a také ortopedem, nikoliv pouze na základě vlastního uvážení, jak se v ČR občas děje. Většinou k jeho první aplikaci dochází kolem 2. roku věku, protože leckdy je spasticita patrná až touto dobou, a to v okamžiku, kdy její míra znemožňuje jak rozvoj lokomoce (pohybu vpřed), tak funkčnost (např. provádění jemných sebeobslužných činností právě vlivem spasticity, nebo její bolestivost).

[panel style="uk-panel-box-primary"] [heading size="h3" style="uk-panel-title"]My a botulotoxin[/heading] "S nápadem, že by bylo dobré naší dceři trpící lehkou spastickou diparézou aplikovat botulotoxin, přišla naše tehdejší neuroložka. Dceři bylo asi 17 měsíců, už se stavěla kolem ohrádky a dělala s její pomocí první krůčky. Neuroložka provedla indikaci bez porady s fyzioterapeutem a ortopedem, což se nelíbilo ani nám, ani ostatním specialistům. Jeho aplikaci jsme tedy odmítli a dobře jsme udělali. Dceři jsou dnes 4 roky, chodí samostatně, botulotoxin zatím potřeba nebyl a v dohledné době zjevně potřeba nebude." [/panel]

Botulotoxin je aplikován injekční formou (rozpuštěný ve fyziologickém roztoku) do svalů, dnes už velice selektivně (pečlivě se vybírají příslušná místa, kde je spasmus největší). V zahraničí na mnoha pracovištích se botulotoxin aplikuje výhradně za pomocí přístrojů přesně identifikujících problémová místa. Dávkování botulotoxinu podléhá velmi přísným kritériím, a v případě opakované aplikace musí být odstup mezi jednotlivými sériemi minimálně 3 měsíce.

Efektivita botulotoxinu u pacientů s DMO

Aplikace, a tím i její efektivita, se u pacientů s DMO liší v závislosti na charakteru a míře jejich postižení. Botulotoxin může být aplikován jak v období růstu jako doplněk nezbytné rehabilitační léčby pro zesílení jejích účinků, tak v pozdějším věku jako řešení bolesti, která vzniká právě v důsledku silné spasticity. U lehčích stavů DMO, jakými jsou hemiparéza a v některých případech spastická diparéza, je vliv botulotoxinu sledován v uvolnění tonu svalů a tím i zlepšení funkčnosti chůze a motoriky. V těžších případech (kvadruparéza) hraje botulotoxin roli pomocníka zejména pro pečující osoby v manipulaci s pacientem (leckdy kvadruspasticita velmi znesnadňuje oblékání či hygienu).

Indikace a rizika botulotoxinu

Kombinace botulotoxinu a rehabilitace je doporučována jako první možnost, tedy i méně invazivní alternativa při řešení těch problémů, které by (dříve či později) akutně vyžadovaly ortopedický zásah. Přesto však existuje poměrně dost případů, v nichž se aplikace botulotoxinu nedoporučuje či je přímo kontraindikována. Mezi ty patří zejména nesnášenlivost této látky, nervovosvalová onemocnění či těhotenství.

Zvážit aplikaci botulotoxinu je třeba také u pacientů s kombinovaným postižením, kde je velmi těžké vzbudit aktivní spolupráci v terapii, a také u epileptiků, kde botulotoxin nezřídkakdy může zapříčit rozvoj záchvatů.

Botulotoxin způsobuje oslabení svalového tonu a tento efekt může být (v obvyklém nástupu cca 5-7 dní po aplikaci) natolik výrazný, že pacient na nějakou dobu není funkčně schopen tak jako před aplikací (někdy je mu také zcela znemožněna schopnost chůze, špatné indikace u batolat znamenají ve výsledku zbrždění motorického vývoje). Právě proto je třeba každou aplikaci indikovat ve spolupráci zejména s fyzioterapeutem, který lépe než neurolog dokáže odhadnout výsledný efekt na motorické schopnosti pacienta. Rodičům dětí lze jen doporučit, aby se v případě pochybností obrátili na dalšího odborníka pro tzv. second opinion (druhý názor).

 Vstup do diskuze

Upozornění

Portál detska-mozkova-obrna.cz obsahuje autorské články specialistů, rozhovory s nimi a také články vzniklé kompilací z veřejně dostupných zdrojů. Tyto články, jakožto rady a názory v diskuzním fóru, v žádném případě nenahrazují konzultaci s lékařem, ani lékařskou péči. Všechny informace zde uvedené nejsou konkrétním návodem na léčbu a jsou pouze obecným informačním materiálem. Autoři článků ani provozovatel tohoto serveru nenesou odpovědnost za jakékoli nerespektování tohoto upozornění.
Přebírání obsahu je možné jen po písemném svolení provozovatele portálu, společnosti PHK MARKETING s.r.o.

dětská mozková obrna

Adresa:
PHK MARKETING s.r.o.
Sokolovská 81/55
186 00 Praha 8
IČ 04024214

email: info@gynweb.cz

Pomáháme Nadačnímu fondu APOLENA. Nadační fond APOLENA podporuje moderní operační léčbu žen, které trpí závažnými gynekologickými onemocněními, a to na největším českém gynekologicko-endoskopickém pracovišti v Praze "U Apolináře". Zdravá děloha = zdravé dítě.
Více na www.apolena.eu.