Přihlásit se  \/ 
x
x

Přestože Brunkow a akrální koaktivační terapie (ACT) nejsou jedno a totéž, z hlediska principu a významu bychom tyto metody měli charakterizovat společně. Brunkow je, můžeme-li tento přístup tak nazvat, jakýmsi předstupněm ACT.

Brunkow - původ metody

Roswitha Brunkow (1916 – 1975) byla německá fyzioterapeutka. Počátky její metody spadají příznačně do roku 1965, kdy se Brunkow nějaký čas po úrazu byla nucena pohybovat s pomocí invalidního vozíku. Tehdy si, výrazně motoricky omezena, všimla, že vzpírá-li se (oboustranně a symetricky) na rukou a nohou, nezapojují se pouze svaly končetin, ale také trupu, zad a krku. Právě tento moment, spolu s jejími bohatými zkušenostmi s terapií neurologických pacientů, dal vzniknout novému aktivnímu přístupu, jehož prostřednictvím lze docílit aktivace tzv. „svalových řetězců“.

Metoda Brunkow - princip

Podstata této metody hovoří o tzv. „vzpěrných“ cvičeních. Ta vychází (stejně jako Vojta) z vývojové kineziologie, tedy ze všem lidem společného motorického vývoje a jeho momentů. Právě v kineziologii adekvátních polohách (od lehu až ke stoji) cviky po individuálním zhodnocení dispozic a cílů pacienta probíhají.
Ona vzpěrná cvičení vyžadují správná nastavení končetin vzhledem k trupu a možnost jejich flexe (ohybu). Vzpěrný pohyb vyžaduje alespoň částečnou spolupráci pacienta a je veden aktivně proti pomyslnému odporu nebo stabilní ploše.

ACT jako mocnina metody Brunkow

V souvislosti s akrální koaktivační terapií je uváděno jméno fyzioterapeutky Ingrid Palaščákové – Špringrové. Ta rozvinula systém metody Brunkow o přesnou diagnostiku motorických dispozic pacienta a možnost autoterapie (příležitost provádět za určitých podmínek cviky bez dopomoci terapeuta). Akrální koaktivační terapie (ACT) je založena na tzv. motorickém učení, a tedy i možnosti reedukace (znovuobnovení správných a zrušení špatných) pohybových vzorů. Dnes už víme, že častým opakováním lze správné motorické návyky (možná jen částečně) obnovit, třebaže celý tento proces je vědomý.

Hovoříme-li o akrech, máme na mysli v případě horních končetin oblast od zápěstí po konečky prstů, v případě končetin dolních oblast od paty po prsty nohou. Jsou zde dvě možnosti, jak se o ně lze vzpírat – vzpěr reálný (proti pevné ploše či vlastnímu tělu) a vzpěr virtuální (proti neexistující ploše), který hraje roli v uvědomění si vlastních motorických dispozic jak ve smyslu koordinace, tak síly.

Role metody Brunkow a ACT v komplexní terapii DMO

Efekt mají tyto terapie zejména na osové svalstvo – svaly zad a páteř, jejíž stav je zrcadlem jakékoli hybné poruchy, DMO nevyjímaje. Při terapii Brunkow a ACT dochází k jejich správné aktivaci, vliv lze pozorovat také na hlubším svalstvu trupu a koordinaci dechu. Korekce chybného postavení kloubů má také svůj význam, neboť zabraňuje jejich přetížení, v jehož důsledku mohou vzniknout deformity.

Tyto metody mohou představovat šanci hlavně pro dospělé pacienty s dětskou mozkovou obrnou, kteří z jakéhokoli důvodu nemohou být rehabilitováni Vojtovou metodou. V tomto případě totiž mohou terapii, jsou-li toho schopni, provádět sami, což je velmi potřebný a často chybějící moment celoživotní léčby DMO. Její indikace a koncepce, a tím i efekt, je individuální, přesto lze říci, že jak Brunkow, tak ACT mají pozitivní vliv nejen na patologii (nesprávný motorický model vzniklý v důsledku té které poruchy), ale i na aktivní motoriku, tedy tu složku pohybu, kterou pacient běžně v nejrůznějších denních úkonech využívá.

I v kombinaci s Vojtovou metodou však může zejména ACT v případě lehčích forem DMO, kdy je pacient schopen široké aktivní spolupráce, představovat přínos a umocnění efektivity terapie.

Vstup do diskuze

Upozornění

Portál detska-mozkova-obrna.cz obsahuje autorské články specialistů, rozhovory s nimi a také články vzniklé kompilací z veřejně dostupných zdrojů. Tyto články, jakožto rady a názory v diskuzním fóru, v žádném případě nenahrazují konzultaci s lékařem, ani lékařskou péči. Všechny informace zde uvedené nejsou konkrétním návodem na léčbu a jsou pouze obecným informačním materiálem. Autoři článků ani provozovatel tohoto serveru nenesou odpovědnost za jakékoli nerespektování tohoto upozornění.
Přebírání obsahu je možné jen po písemném svolení provozovatele portálu, společnosti PHK MARKETING s.r.o.

dětská mozková obrna

Adresa:
PHK MARKETING s.r.o.
Sokolovská 81/55
186 00 Praha 8
IČ 04024214

email: info@gynweb.cz

Pomáháme Nadačnímu fondu APOLENA. Nadační fond APOLENA podporuje moderní operační léčbu žen, které trpí závažnými gynekologickými onemocněními, a to na největším českém gynekologicko-endoskopickém pracovišti v Praze "U Apolináře". Zdravá děloha = zdravé dítě.
Více na www.apolena.eu.